Vereiste kennis voor de somatische zorg

In de somatische gezondheidszorg zijn er twee soorten problemen namelijk:
1. Lichamelijke klachten die ontstaan zijn door het BDSM-spel;
2. Lichamelijke klachten die het BDSM-spel beperken.

Voorbeelden van het eerste probleem zijn:

  • Het ontstaan van een SOA doordat ‘speelgoed’ met meerdere mensen gedeeld wordt zonder dat dit voldoende ontsmet is.
  • Het oplopen van een blaasontsteking na urethral play met niet steriel materiaal.

Voorbeelden van het tweede probleem zijn:

  • een pijnklacht (bijv. schouderpijn) die alleen bij bondage optreedt en de bondage dusdanig beperkt dat de patiënt dit behandeld wil zien.
  • Lichamelijke condities die maken dat “spelen” extra risico’s met zich meebrengen. (bijv. diabetes, epilepsie, hartklachten); het nemen van bepaalde medicatie.

Behandelaren hebben daarom kennis van de cultuur, normen en waarden, inhoud en gedrag binnen de BDSM nodig, evenals een niet veroordelende, open houding.

Er is momenteel geen professionele, publieke voorlichting over de risico’s die men loopt door BDSM. Het lijkt weinig zinvol om als behandelaar te zeggen dat bepaald gedrag van BDSM-ers gevaarlijk is en gestaakt moet worden. Het geven van voorlichting en advies door (para)-medici lijkt nog geheel te ontbreken. “Consensual Deviance” zet zich in om dit te veranderen.

Verdere informatie

Wanneer u verdere informatie wil ontvangen, kunt u contact opnemen via ons contactformulier.

Literatuur

Ortmann (2013)